מה לאומי בביטחון הלאומי – הספר

מה לאומי בביטחון הלאומי – הספר

אודות הספרמה לאומי בביטחון הלאומי

מה לאומי בביטחון הלאומי? בוחן תכני יסוד בסוגיות הביטחון הלאומי ומתאר כיצד שיקולי הביטחון הלאומי מחויבים במהותם למסגרת מושגית נרחבת, אשר בליבתה נכללים גם ערכי יסוד, שאיפות לאומיות והשקפת עולם. פרקי הספר מתמקדים במורכבותה ובכללותה של מסגרת ההתייחסות המכונה ´תפיסת הביטחון הלאומי´, מתוך נקודת מבט הבוחנת לאורך הדיון את הזיקה הייחודית שכל אומה, ובמיוחד מדינת ישראל, יוצרת לעצמה באופן שבו היא מחברת בין שתי שאלות יסוד: ´כיצד מגינים על הקיום?´ ו´לשם מה מתקיימים?´

הספר רואה אור בסדרת הביטחון הלאומי של ספריית "אוניברסיטה משודרת".

לקריאה נוספת

הביטחון הלאומי והחזון הלאומי – ההרצאות באוניברסיטה המשודרת:

 1. הביטחון והחזון
 2. הגיון העשייה הביטחונית
 3. שתי גישות להכוונת הביטחון הלאומי
 4. מלחמת ברירה ומלחמת אין ברירה
 5. מוסר ומלחמה
 6. הפרט הנושא את רעיון המאבק
 7. בנין הכוח
 8. בנין הכוח וזיקתו להשקפה על האומה
 9. בנין הכוח בראיה של מושגי עלות-תועלת
 10. יחסי הגומלין בין הדרג המדיני לדרג הצבאי
 11. ההתיישבות כמרכיב בתפיסת הביטחון
 12. עיצוב המרחב במארג הביטחון
 13. הרצאת סיכום הקורס ומבט לעתיד